Ne Aramıştınız ?
A+ A-
H. Necdet İşli
H. Necdet İşli

Nisan 1951’de İstanbul, Cerrahpaşa’da Seyyid Yakup Han sokakta, 34 nolu ahşap evde doğdu. İlk Öğretimini Aksaray Mahmudiye okulunda Orta Öğretimini Pertevniyal Lisesinde, Yüksek Öğrenimini İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. Yeniçeri börklü mezar taşları mevzuundaki mezuniyet tezini  (2 Haziran 1981) Prof. Dr. M. C. Şahabettin TEKİNDAĞ ile hazırlamıştır. Daha sonra yayınlanmamış bu tezin tüm orjinalleri genç bir yazar tarafından çalınmıştır. Araştırmacı, 1968’de tanıştığı İsmail Fazıl AYANOĞLU ile mezar taşları üzerine çalışmalarını sürdürürken üstadının 1975’de vefatını müteakip ondan boşalan Vakıflar Müdürlüğü bünyesindeki Mezarlık Ekibi şefli görevine getirilmiş, böylelikle resmî halef-selef olmuşlardır. Ayanoğlu’ndan sonra tarihçi (Hamamoloğ) Şinasi AKBATU ile ve Cerrahpaşalılık dolayısıyla tanıdığı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER ile İstanbul gezileri ve tetkiklerine devam etmiştir. Bu üç şahsın yazar üzerinde etkisi çok büyüktür. 1975’den 2004 yılı sonuna kadar Vakıflar İstanbul Başmüdürlüğünde Mezarlıklar ve eski eserlerle ilgili görevler ifa etmiştir. 2005 yılında Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır Beyin eski eser Danışmanı olarak onun vefatına kadar birlikte çalışmıştır. 8 kitabı ve birçok makaleleri yayınlanmış yazar evlidir ve Nedret Misbah İşli adında tek evladı vardır.

YAZARIN TÜM KİTAPLARI