Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Evren Mercan
Evren Mercan Seri : Tarih

1978 yılında Rize’de doğdu. Fenerbahçe Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sa­nat Tarihi bölümünü bitirdi. 2011 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araş­tırmalar Enstitüsü’nde Harp Tarihi ve Strateji üzerine öğrenimini tamamladı. “Osmanlı Bahriyesi’ndeki İlk Denizaltılar Abdülhamid ve Abdülmecid Denizaltıları” adlı yüksek lisans tezi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlandı. Aralık 2015’de Sakar­ya Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejileri Çerçevesinde Gemi Tedarik Ve İnşa Faaliyetleri” adlı doktora çalışmasını tamamladı. Kendisinin deniz harp tarihi ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri dışında muhtelif dergilerde de makale ve yazısı bulunmaktadır. 2017 yılından beri de Millî Savunma Üniversitesi ATASAREN ve Deniz Harp Okulu’nda misafir öğretim görevlisi olarak deniz harbi ve doktrinleri üzerine dersler vermektedir.