Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Cahid Şenel
Cahid Şenel

1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2001'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa ve Türk İslâm Düşünce Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevliliği’ne başladı. 2005 yılında “İslâm Filozoflarının Haz ve Elem Kavramlarının Karşılaştırılması” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. 2007-2008 öğretim yılında MEB bursuyla bir yıl süreyle Ürdün'de (Yermük Üniversitesi) bulundu. 2009 yılında Suriye/Şam kütüphanelerinde; 2010 yılında ise BAP projesi kapsamında Mısır Kahire/İskenderiye kütüphanelerinde, iki hafta süreyle araştırma yaptı. 2012'de “Yeni Eflâtunculuğun İslâm Felsefesine Yansımaları” adlı tezle doktorasını tamamladı. 2013-2014 öğretim yılında Tübitak bursuyla bir yıl süreyle Kanada/McGill Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde görevini sürdürmektedir.