Ne Aramıştınız ?
A+ A-
İtikat ve Siyaset Sünnî Kelâmında İmamet-Hilafet Meselesi
İtikat ve Siyaset Sünnî Kelâmında İmamet-Hilafet Meselesi Rıdvan Özdinç
  • Seri: Tarih
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:340
  • ISBN:978-975-995-891-6
  • Basım Yılı:Nisan 2018

Sünnî siyaset düşüncesine dair gerek Müslümanlar gerek or­yantalistler tarafından birçok çalışma yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bu çalışmalarda genel olarak meselenin fıkhî ve siyasî cephesine ağırlık verilmiştir. Diğer taraftan dünyadaki ve Türki­ye’deki Şiîlik çalışmaları da meselenin farklı bir boyutunu ön plana çıkarmıştır. Biz de Sünnî siyaset düşüncesinin bir diğer cephesini yani itikatla münasebetini ele almayı amaçladık. Bu münasebeti görebilmenin en iyi yolu da Sünnî akaid-kelâm kitaplarındaki imamet bahislerine müracaat etmekten geçer. Çünkü H. 5. asır itibariyle oluşmaya başlayan siyasetü’ş-şer’iye literatürünün me­seleyi zenginleştirdiği ve fıkhî boyutunu ön plana çıkarttığı göz önünde bulundurulunca birinci dereceden ulemânın meseleyi ne ölçüde itikadî kabul ettiklerinin takibi Sünnî kelâmcılar tarafın­dan kaleme alınan akaid/kelâm eserlerindeki imamet bahisleri üzerinden yapılabilir.