Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754)
Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754)
  • Seri: Tarih
  • Ebat: 19 x 25
  • Sayfa Sayısı:928
  • ISBN:978-625-7005-67-8 (1. Cilt)
  • Basım Yılı:Aralık 2020
  • Hazırlayan:Hatice Aynur

Patrona Halil İsyanı (1730) sonrasında, amcası III. Ahmed’in tahtan feragat etmesiyle tahta çıkan I. Mahmûd, vefatına kadar 24 yıl saltanat makamında kalır. Göreceli barış ortamında geçen bu uzun döneme dair yapılmış çalışmaların az sayıda ve yetersiz olmasını, I. Mahmûd saltanatının tarih çalışmaları için henüz ilgi nesnesine dönüşmemiş olmasını izah etmek bir ölçüde mümkündür: Osmanlı tarih yazımının en popüler konularından olan “Patrona İsyanı” ile Osmanlı modernleşmesinin başlangıcı sayılan “Lale Devri”nin ardından tahta çıkması, sultanın bir vârisinin olmaması, yerine geçen III. Osmân’ın kardeşini gölgede bırakma arzusu, bu dönemin üstünün örtülmesinin, I. Mahmûd’un bir anlamda unutulmasının sebepleri olarak sıralanabilir. Unutulan, dikkatlerden kaçan bu dönemin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri, III. Ahmed devrinde başlayan imar faaliyetlerinin I. Mahmûd döneminde daha bilinçli olarak sürdürülmesidir. Bundan dolayı I. Mahmûd, devrin tarihçileri tarafından “şehirler onaran, beldeler yaşatan” anlamına gelen “mu‘ammir-i bilâd” olarak nitelendirilmiştir. Döneme dair unutulmaması gereken bir diğer husus da Sultan’ın kitaba verdiği önemdir. I. Mahmûd devrinde Osmanlı kitap kültürü ve kütüphaneciliği en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. Bu kitapta, I. Mahmûd döneminin siyasi, kültürel ve edebî ortamına ışık tutan, alanında uzman araştırmacıların kaleme aldığı 20 makale bulunmaktadır.

I. Mahmûd'a Dair / Abdülkadir Özcan

I. Mahmûd ve Döneminin Kısa Panoraması / Hatice Aynur ve Fatma M. Şen

Sultan I. Mahmûd’un Cülûsuna Yazılmış Şiirler I: İnceleme / Zeynep Aycibin

Sultan I. Mahmûd ve Dârüssaâde Ağası Moralı Beşîr Ağa Saray ve Toplum / Tülay Artan

I. Mahmûd Saltanatında Boğaziçi Eğlenceleri: Temâşâ, Tefekkür, Tevakkuf ve “Şehr-i Sefâ” / Hatice Aynur

I. Mahmûd Döneminde Edebî Kültür / Harun Korkmaz

I. Mahmûd Devrine (1730-1754) Ait İki Fasıl Mecmûası / Ersu Pekin

Hızır Ağa’nın Çalgıları: Tefhîmü’l-Makâmât’ın Resimlerini Okuma Denemesi Kütüphaneler ve Kitaplar / İsmail E. Erünsal

I. Mahmûd Devri Kütüphaneleri / Yoichi Takamatsu

I. Mahmûd Döneminde Ayasofya Kütüphanesi ve Koleksiyonu / Filiz Yenişehirlioğlu

Geleneğin Devamı: Ayasofya I. Mahmûd Kütüphanesi Çini Süsleme Programı / Zeren Tanındı

Kitap Sanatında Gelenek ve Yenilik: I. Mahmûd Dönemi / Elaine Wright ve Elizabeth Omidvaran

An Album for Mahmud I in the Chester Beatty Library İrvin / Cemil Schick

I. Mahmûd Döneminde Hat Sanatı / Orlin Sabev (Orhan Salih)

I. Mahmûd Döneminde Müteferrika Matbaası Mimarî Dönüşümler / Ünver Rüstem

İmparatorlukta Yenilenme, Mimarîde Çağdaşlık: I. Mahmûd ve Osmanlı Baroku / M. Baha Tanman

I. Mahmûd Dönemi Mimarîsinde Payitaht-Eyalet İlişkileri / Alexander Wielemaker

The Taksim Water Network: Renegotiation of Authority and Dynastic Legitimacy Ekler / Melih Kayar

I. Mahmûd Dönemi Kronolojisi: 2 Ekim 1730-14 Aralık 1754 / Hatice Aynur

I. Mahmûd Döneminde Kaleme Alınan Eserlerin Açıklamalı Kronolojik Dökümü / Hatice Aynur ve Fatma M. Şen Sultan

I. Mahmûd’un Cülûsuna Yazılmış Şiirler II: Döküm

YAZARIN KİTAPLARI