Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Akıl İrade Hürriyet Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi
Akıl İrade Hürriyet Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi Rıdvan Özdinç
  • Seri: Çağdaş Türk Düşüncesi
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Sayfa Sayısı:382
  • ISBN:978-975-995-374-4
  • Basım Yılı:Ocak 2013
  • 2. Baskı -Kasım 2020

Bugün İslâm dünyası ve Osmanlı üzerinde tefekkür edenlerin modernleşme boyunca kabul edilen rükünler etrafında yaptıkları tahlil ve tenkitler, şüphesiz geriye doğru İslâm dünyasının geçirmiş olduğu tecrübeyi esas almaktadır. Acil ve pratik olarak vasıflandırılan bu çözüm ve usûlün aynı zamanda fayda fikri etrafında neşvünema bulması hem bu devrin klişelerini belirlemiş hem de geçmişin okunma ve kurgulanma biçimini tayin etmiştir. Son dönem Osmanlı düşüncesinde irade meselesinin ele alınış biçimini konu ettiğimiz bu çalışma; Tanzimat’la girilen bu yolda yeni bir insan ve yeni bir ahlâk arayışı etrafında ortaya çıkan fikir ürünlerinden hareketle Osmanlı dünyasındaki arayışları II. Meşrutiyet merkez olmak üzere ele almayı hedeflemektedir. İrade meselesi ve etrafındaki kavramların modernleşme boyunca seyrini takip etmeyi ve Osmanlı ulemâ ve mütefekkirlerinin bu arayışlar esnasında İslâm’a ve Allah-insan ilişkilerine bakışlarında ifadesini bulan itikad, siyaset, tarih ve daha ötesinde “Müslüman” telakkisini tarif etme çabalarını tahlil etmeyi hedeflemektedir.