Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Ahbar-ı Âsâra Tamim-i Enzar Roman Tarihine Genel Bir Bakış
Ahbar-ı Âsâra Tamim-i Enzar Roman Tarihine Genel Bir Bakış Ahmet Mithat Efendi
  • Seri: Türk Edebiyatı-İnceleme
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:101
  • ISBN:978-975-995-451-2
  • Basım Yılı:Ocak 2014
  • Hazırlayan:Sabahattin Çağın

Bütün bir Tanzimat ve Servet-i Fünun devirlerini ve hatta Meşrutiyet devrinin de ilk yıllarını eserleriyle dolduran Ahmet Mithat Efendi’nin birden çok sıfatı vardır: Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, tarihçi, ilahiyatçı, felsefeci... O, bütün bu alanlarda ciltler dolusu eseri bulunan, edebiyattan coğrafyaya, müzikten
dinler tarihine hemen her konuda kalem oynatmış ve okuyucularını her alandan haberdar etmek isteyen bir
gazeteci, bir ansiklopedisttir.

Ahmet Mithat Efendi’nin roman ve romancılık konusundaki fi kirlerini ele aldığı, Batı’da romanın gelişimini ortaya koyduğu bu eser, romanın Batı edebiyatlarındaki tarihini ana çizgileriyle veren bir roman tarihidir. Yazar bu vesileyle roman sanatı ve eleştirinin mahiyeti hakkında bilgiler verir ve bu konudaki görüşlerini açıklar.