Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Batının Gözüyle Türkler

Dergâh Yayınları 1971 yılından beri ağırlıklı olarak telif eserler yayınlıyor. Bunun istisnası olan iki dizimiz vardı. Batı Düşüncesi dizisinde Spengler, Aron, Freud gibi yazarların klasik sayılabilecek ürünleri tercüme edilirken, Doğu Düşüncesi dizisinde Doğu’nun kutsal metinlerini yayınladık. Batılı yazarların kaleme aldığı seyahatnamelerden oluşan müstakil bir tercüme dizisinin fikir babası ise İsmail Kara oldu. Yazarların meslekleri, kullandıkları dil ve Türkler hakkındaki görüşleri gibi hususlarda hiçbir sınırlama getirmediğimiz ve metinleri olduğu gibi yayınladığımız dizinin esası da zaten bu “çeşitlilik” üzerine kurulu.

Batının Gözüyle Türkler dizisindeki kitapları üç ana başlıkta sınıflandırabiliriz: Mary Mills Patrick, Cyrus Hamlin, Pliny Fisk, Levi Parson gibi Türk eğitim tarihine de yön vermiş Amerikalı misyonerlerin hatırat, rapor, mektup ve biyografileri, John Covel, Monsieur D’Aramon gibi elçilerin siyaset ve saray eksenli günlük ve seyahatnameleri ve son olarak daha ziyade kadın yazarlar tarafından kaleme alınmış İstanbul ve günlük hayat temalı “romantik” metinler. Metinlerin tarih aralığı, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanıyor. En önemli ortak özellikleri ise her birinin yayınlandığı devirde, çok merak edilen ve hükmedilecek Türklere dair “algı” oluşturmuş olması. 2007 yılından beri devam eden dizinin editörlüğünü Işıl Erverdi yürütüyor