What you looking for ?
A+ A-
Dergâh Magazine
Dergâh Magazine Sayı 342
  • magazines.type Dergâh Dergisi
  • magazines.size 24 x 34 cm
  • magazines.pagecount 32
  • magazines.issn 1300-5375
  • magazines.printing.year2018-08-01
  • magazines.visit

Bu sayımızda yakın tarihimizin çok az bilinen şahsiyetlerinden Hacıbeyzade Ahmed Muhtar’ın hayatı hakkında güzel bir yazı yayınlıyoruz. Yazıyı Mustafa Koç hazırladı. Yine bu sayımızda II. Meşrutiyet dönemi siyasetçilerinden Dukakinzade Basri Bey’in, Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara’ya gönderdiği ilginç bir dilekçeye yer verdik. Dil devriminin garabetini gösteren dilekçeyi Ömer Özcan gün yüzüne çıkardı. Uzunca bir süredir romanlar üzerinden iktisat, siyaset, toplum ve tarih okuması yapan Mustafa Özel’in son yazısını da kapaktan paylaşıyoruz.

A. Samet Atılgan, Emre Karabudak, Ahmet İlhan Sancak, Dilara Akyazı, Mehmet Aycı, Bayram Zıvalı ve Mustafa Uçurum Temmuz ayının şairleri. Şairlerimizden Dilara Akyazı henüz lise öğrencisi.

Fatma Özkaya ve Şadi Kocabaş ‘derkenar’ sütunlarında yazdı.

Merve Aytaç, Gülay Bulduk, Mehmet Emin Gül ve Mukadder Gemici dergimizin bu ayki hikâyecileri.

Necip Tosun, Gülhan Tuba Çelik’in ilk kitabı ‘Evsizler Şarkı Söyler’i değerlendirdi.

Ali Ayçil, okuduğu bir antolojiden hareketle ilginç bir deneme kaleme aldı: ‘İçinde Çin Edebiyatı Antolojisi, Nihal Atsız ve Truman geçen bir yazı.’

Merve Yalçın, ‘deneme’ türünün içeriğine ve sınırlarına odaklanan Brian Dillon imzalı bir metni çevirdi.

Gülfide Büşra Güven Köybaşı, Mustafa Kutlu ve Hasan Ali Toptaş’ın birer hikâyesini, zamanla ilişkileri açısından karşılaştırdı.

Bu sayımızın ‘Orta Sayfa’ söyleşisini hikâye, roman ve denemelerinden tanıdığımız Ayşegül Genç’le yaptık. Genç’in edebiyatına ayna tutan konuşmayı Mustafa Zahid Ergün hazırladı.

İsmail Güleç, Melih Cevdet Anday’ın ‘Karacaoğ-lan’ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler’indeki edebi sanatları tespit etti.

Ayşe Işın Kirenci, merhum Fuat Sezgin’le yaptığı bir öğrenci söyleşisini paylaşıyor okurlarımızla.

Arka kapağımızda Mustafa Kutlu’nun ‘Günler Gelip Geçerken’ başlıklı denemesi var.

Eylül sayımızda buluşmak üzere.