Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta'arruf
Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta'arruf Kelâbâzî
  • Seri: İslam Klasikleri
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:315
  • ISBN:978-975-995-402-4
  • Basım Yılı:Temmuz 1979
  • 6. Baskı -Mart 2019
  • Hazırlayan:Süleyman Uludağ

Tasavvuf kitâbiyatında, sûfi ıstılahlarını açıklayan eserler arasında Ta’arruf’un önemli bir yeri vardır. Ancak Kelâbâzî, tasavvuf ıstılahlarına girmeden önce, sûfî kavramına ve sûfîlerin imanla (akaid) ilgili konulardaki anlayış ve kabul edişlerine açıklık getirmeye çalışmakla tasavvufî eserlere yeni bir muhteva kazandırmıştır. Kelâbâzî’ye göre gerçek tasavvufla bozulmaya yüz tutmuş tasavvufu ayırabilmek için, sûfîlerin akaidle ilgili anlayışlarını kavramak gerekmektedir.

Eserde, sûfî kavramı üzerinde durulurken büyük sûfîler ve eser bırakan sûfîlerden de isim olarak bahsedilir. Daha sonraki bölümlerde tasavvuf ıstılahları, sûfîlerin makamları ve hâlleri ele alınmaktadır.

Kelâbâzî, başta hadis olmak üzere fıkıh ve diğer İslâmî ilimlerle de ciddi şekilde ilgilenmiştir. Köklü bir tasavvuf kültürü yanında diğer İslâmî ilimlere de vâkıf olması, tercümesini sunduğumuz eserin değerini artıran unsurlar arasındadır.