Ne Aramıştınız ?
Bir Kitabın Kırk Yılı Tekkeler ve Zaviyeler

Türkiye’de tasavvuf tarihi araştırmalarına akademik düzeyde omuz veren isimlerden biri de Mustafa Kara’dır. Onun konu ile ilgili ilk eseri Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler kırk yıl önce Dergâh Yayınları’nın Hareket Kitapları serisin­den yayınlanmıştı (1977). Fakat bu kitabı oluşturan yazıların ilk hallerinin Hareket dergisinde neşredilmeye başlaması ise birkaç yıl daha geriye gidiyor.
Mustafa Hoca’nın Bursa’da bulunan talebeleri 40. yılı vesile edinerek bu eser merkezli kaleme alınmış yazılarından mey­dana gelen farklı bir kitap hazırlamayı düşündüler. Bu eserde, Mustafa Kara’nın hocaları, talebeleri, dostları, aile fertleri, bu kitapla özel hukuku olanlar… onunla ve kitabıyla ilgili tesbit, kanaat ve hatıralarını kaleme aldılar. Kırk yıl önce kitap neş­redildiğinde basında çıkan bazı yazı ve röportajların da ilâve edilmesiyle elinizdeki bu kitap vücut buldu.
Bir kitabın kitabı…