Announcements

Yeni Türk Edebiyatı Orhan Okay Özel Sayısı

 

BU SAYIDA

 

ORHAN OKAY ÖZEL SAYISI

 

NAZIM HİKMET POLAT

Hocamın Hâllerinden...

 

TURAN KARATAŞ

M. Orhan Okay’da Gördüğüm 10 Haslet

Yahut Hoca’ya Çok Yakışan 10 Sıfat...

 

FAZIL GÖKÇEK

Orhan Okay’ın Mehmet Akif Hakkındaki

Çalışmaları Üzerine Bazı Dikkatler

 

ŞERİFE ÇAĞIN

Necip Fazıl: Sıcak Yarada Kezzap

 

ÖZLEM NEMUTLU

Orhan Okay’ın Kaleminden

Ahmet Hamdi Tanpınar

 

H. HARİKA DURGUN

Orhan Okay’ın Ahmet Mithat Efendi

Hakkındaki Çalışmaları

 

SABAHATTİN ÇAĞIN

İki Mürşidin Tavsiyelerinde Orhan Okay

 

İNCELEME-ARAŞTIRMA

 

GİZEM AKYOL

1980 Sonrası Türk Romanında Öne Çıkan Tipler

The Types That Come to The Fore in

Turkish Novel After 1980

 

FATİH ALTUĞ

Halit Ziya Uşaklıgil’de Hareket:

Trenler ve Dans Eden Bedenler

Motion in Halid Ziya Uşaklıgil:

Trains and Dancing Bodies

 

AHMET DURAN ARSLAN

Ahmet Mithat’ın Kurmaca Yazarlığı Üzerine

Muhtelif Notlar: “Karnaval” Romanı Örneği

Miscellaneous Notes on Fiction Writing of Ahmet Mithat:

The Sample of “Karnaval” Novel

 

ŞERİFE ÇAĞIN

Ahmet Haşim’de Çevreci Duyarlılık ve Antropomorfik Algılama

Environmental Sensitivity and Antropomorphic Perception in Ahmet Haşim

 

ASUMAN GÜRMAN ŞAHİN

Hüseyin Suat Yalçın’ın “Gâve Destanı”

A Content Analysis of Huseyin Suat Yalcin’s Gâve Epic

 

BERNA AKYÜZ SİZGEN

“Yeşil Peri Gecesi” Romanında Nihilizm Etkisi

Nihilism Effect in The Novel “Yeşil Peri Gecesi”

                                                            

BELGELER

 

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin

Kültür ve Siyaset Adamı: Muhittin Birgen

İngilizce

Başlık

Ömer Özcan

 

KİTAPLAR

 

Cemil Gökçe’ye Mektuplar

The Letters to Cemil Gökçe

Gülden Vicir