Announcements

Dergâh Publishing Price List

BOOK NAME AUTHOR

NEW PRICE

15. - 16. Yüzyıl Osmanlı Sancak Çalışmaları
Değerlendirme ve Bibliyografik Bir Deneme
Adnan Gürbüz 10,00 ₺
18. Yüzyılda Osmanlı - İspanya İlişkileri Hüseyin Serdar Tabakoğlu 12,00 ₺
20 Yılın Ardından Mehmet Kaplan Sema Uğurcan 10,00 ₺
Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti
Eserleri ve Şiirleri
Mustafa Erdoğan 30,00 ₺
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 1 Abdülhak Hamid Tarhan 23,00 ₺
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 2 Abdülhak Hamid Tarhan 26,00 ₺
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 3 Abdülhak Hamid Tarhan 26,00 ₺
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 4 İnci Enginün 19,00 ₺
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 5 İnci Enginün 35,00 ₺
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 6 İnci Enginün 24,00 ₺
Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 7 İnci Enginün 29,00 ₺
Abdülhak Hamid'in Hatıraları Abdülhak Hamid Tarhan 44,00 ₺
Adlandırmanın Ontoteolojisi Platon’un
“Kratylos”una Yorum
Erman Gören 29,00 ₺
Ağustos Melâli Hüsrev Hatemi 39,00 ₺
Ah! Alper Gencer 38,00 ₺
Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar /
Roman Tarihine Genel Bir Bakış
Ahmet Mithat Efendi 10,00 ₺
Ahlak David Hume 15,00 ₺
Ahlak / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 20,00 ₺
Ahlak Felsefesi Yazıları Hakan Poyraz 30,00 ₺
Ahlak Nizamı / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 30,00 ₺
Ahlâktan Felsefeye Felsefeden Ahlâka Celal Türer 34,00 ₺
Ahmet Hamdi Tanpınar Araştırmaları /
Ömrün Gecesinde Sükût
Murat Koç 19,00 ₺
Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat H. Harika Durgun 35,00 ₺
Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın Alev Sınar 20,00 ₺
Akasya ve Mandolin Mustafa Kutlu 19,00 ₺
Akıl, İrade Hürriyet Rıdvan Özdinç 42,00 ₺
Akılcılık John Cottingham 19,00 ₺
Aklın Anatomisi & Salt Aklın
Eleştirisinin Teşrihi
Ş. Teoman Duralı 29,00 ₺
Aleksandr Stradella Ahmet Mithat Efendi 10,00 ₺
Ali'ye Mektuplar Mehmet Kaplan 18,00 ₺
Alkestis-Medeia-Elektra Euripides
(Çev. A.H. Tanpınar/
Yay. Haz. Erol Gökşen)
15,00 ₺
Altın Suyuna Batırılmış Bir Hayat:
Abdülhak Hamid Tarhan
İhsan Safi 32,00 ₺
Amel Defteri İsmail Kara 30,00 ₺
Amerikan Mektupları / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 10,00 ₺
Amiral Byng Ahmet Mithat Efendi 21,00 ₺
Ana Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezaifi Ahmet Mithat Efendi 9,00 ₺
Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı
Nurettin Topçu Üzerine Yazılar
Fırat Mollaer 19,00 ₺
Anadolu Yakası Mustafa Kutlu 19,00 ₺
Anadolu'da İslam Ruhu Ercan Yıldırım 29,00 ₺
Anıcak Ol Meclisi Hüsrev Hatemi
Anılar Ömür Süvarisi Hüsrev Hatemi 49,00 ₺
Anlamın Sesi / Yahya Kemal
Beyatlı’nın Şiir Estetiği
Alphan Akgül 27,00 ₺
Anlatıbilim Manfred Jahn 17,00 ₺
Anlatıbilime Giriş Bahar Dervişcemaloğlu 20,00 ₺
Annemin Gözleri Mustafa Başpınar 10,00 ₺
Aramakla Bulunmaz İsmail Kara 21,00 ₺
Arapgir Hasreti Sücaattin Erdem 25,00 ₺
Arastanın Son Çırağı Ali Ayçil 8,00 ₺
Ardeşen'in İnsanları & 1835 Nüfus
Kayıtlarına Göre Ardeşen Sülale Envanteri
Murat Ümit Hiçyılmaz 18,00 ₺
Aristoteles Gazzali ile Leibniz'de Yargı Mantığı Sadık Türker 28,00 ₺
Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat Erman Gören 45,00 ₺
Arkakapak Yazıları Mustafa Kutlu 10,00 ₺
Arnavutlar Solyotlar Tarihe Müstenit Bir Roman Ahmet Mithat Efendi 30,00 ₺
Askeri Modernleşmenin Dini Müdafaası Mahmut Dilbaz 24,00 ₺
Asla Pes Etme Mukadder Gemici 12,00 ₺
Asr-ı Saadette Siyasi Konuşmalar Vecdi Akyüz 23,00 ₺
Aşkı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil 24,00 ₺
Ataç'ın Tiyatro Yazıları Müberra Bağcı Tayfur 35,00 ₺
Avrupa Adabı Muaşereti Yahut Alafranga Ahmet Mithat Efendi 28,00 ₺
Avrupa Mektupları Ferid Kam 9,00 ₺
Avrupa'da Bir Cevelan Ahmet Mithat Efendi 60,00 ₺
Ay Dolanır Günler Geçer Fevziye Abdullah Tansel 33,00 ₺
Aydaki Kadın Ahmet Hamdi Tanpınar 29,00 ₺
Aydın, Toplum ve Tarih Hüsrev Hatemi 23,00 ₺
Aziz Feylesofum / Refik Halid'den
Rıza Tevfik'e Mektuplar
Abdullah Uçman (Yay. Haz.) 23,00 ₺
Babailer İsyanı - Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Ahmet Yaşar Ocak 28,00 ₺
Babamın Emanetleri Güneş N. Eğe-Akter 35,00 ₺
Babur Büyük Moğolların Tarihi Jean Paul Roux
(Çev. Lale Arslan Özcan)
38,00 ₺
Bahçıvan Rabindranath Tagore 12,00 ₺
Balık ve Tango Sibel Eraslan 14,00 ₺
Balkan Harbi Hatıratı Zeynep Kerman 9,00 ₺
Batı Çıkmazı Fyodor Mihailoviç
Dostoyevski
8,00 ₺
Batı Edebiyatında Akımlar Emel Kefeli 20,00 ₺
Batı Medeniyeti Karşısında
Ahmed Midhat Efendi
Orhan Okay 42,00 ₺
Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı Orhan Okay 30,00 ₺
Bayramiye Tarikatı Menakıbı /
Hacı Bayram Veli ve Halifeleri
Zehra Hamarat 27,00 ₺
Ben neyim Ahmed Mithat Efendi 9,00 ₺
Beliyat-ı Mudhike Ahmed Mithat Efendi 9,00 ₺
Bergson / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 13,00 ₺
Bergson'da Ruh-Beden İlişkisi Levent Bayraktar 17,00 ₺
Beş Şehir   21,00 ₺
Beş Şehir Büyük Boy Ahmet Hamdi Tanpınar 70,00 ₺
Beşiktaşlı Yahya Efendi /
Hayatı, Tasavvufî Şahsiyeti ve Dîvânı
Müslüm Yılmaz 25,00 ₺
Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti M. Orhan Okay 30,00 ₺
Beşir Fuat Ahmet Mithat Efendi 9,00 ₺
Beyhude Ömrüm Mustafa Kutlu 20,00 ₺
Bilge Seyidoğlu Kitabı Ezel Erverdi 24,00 ₺
Bilim İle Siyaset Arasında Hatıralar İbn-i Haldun 34,00 ₺
Bir Başka Paris M. Orhan Okay 70,00 ₺
Bir Demet İstanbul Mustafa Kutlu 20,00 ₺
Bir Eğitim Tasavvuru Olarak
Mahalle / Sıbyan Mektepleri
İsmail Kara 45,00 ₺
Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin
Mahmud Kemal & Kemalü'l-Kemal
Osmanzade Hüseyin Vassaf 38,00 ₺
Bir Felsefe Dili Kurmak / Modern Felsefe
ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi
İsmail Kara 42,00 ₺
Bir Halk Sinemacısı Osman Fahir Seden Pınar Tınaz Gürmen 22,00 ₺
Bir Hiciv Ustası Şair Eşref Şerife Çağın 38,00 ₺
Bir Hülya Adamının Romanı:
Ahmet Hamdi Tanpınar
Orhan Okay 42,00 ₺
Bir Japon Nasıl Ölür Ali Ayçil 9,00 ₺
Bir Kitabın Kırk Yılı: Tekkeler ve Zaviyeler İsmail Kara 39,00 ₺
Bir Köy Tarihi: Cinis Enver Konukçu 23,00 ₺
Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden
Rus-Japon Harbi
Doruk Akyüz 24,00 ₺
Bir Ölünün Defteri Halit Ziya Uşaklıgil 10,00 ₺
Bir Papazın Osmanlı Günlüğü John Covel 18,00 ₺
Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat İnci Enginün 25,00 ₺
Bir Şehrin Ruhu: Erzurum M. Sıtkı Aras 18,00 ₺
Bir Şiir Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç Şerife Çağın 25,00 ₺
Bir Tartışmanın Hikayesi Dekadanlar Fazıl Gökçek 16,00 ₺
Bir Tekkenin Dini ve Sosyal Tarihi Saim Savaş 20,00 ₺
Bir Vakitler Erzurum İbrahim Aydemir 22,00 ₺
Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe İsmail Kara 33,00 ₺
Bize Göre İkdam'daki Diğer Yazıları /
Bütün Eserleri - 2
Ahmet Haşim 27,00 ₺
Bu Böyledir Mustafa Kutlu 10,00 ₺
Bu Dağların Ardı Sücaaddin Erdem 20,00 ₺
Buhara Bursa Bosna Mustafa Kara 60,00 ₺
Bursa Mektupları Eliza Cheney 15,00 ₺
Buşido Japon Savaş Sanatı Inazo Nitobe 12,00 ₺
Bütün Oyunları / Ahmet Midhat Efendi Ahmet Midhat Efendi 25,00 ₺
Bütün Şiirleri / Abdülhak Hamid Tarhan İnci Enginün 60,00 ₺
Bütün Şiirleri / Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar 18,00 ₺
Bütün Şiirleri / Ahmet Haşim Ahmet Haşim 23,00 ₺
Bütün Şiirleri / Cenab Şehabeddin Cenap Şahabettin 40,00 ₺
Bütün Şiirleri / Mustafa Necati Karaer Mustafa Necati Karaer 8,00 ₺
Büyük Devletlerin Yükselişi 1648 - 1815 Derek Mckay 42,00 ₺
Büyük Fetih / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 11,00 ₺
Büyük Türkiye Rüyası Mehmet Kaplan 30,00 ₺
Candan Geçelim Ya Hu / XIX. Asrın
Şairlerinden Dinî-Tasavvufî Şiirler (1801-1922)
M. Kayahan Özgül 49,00 ₺
Cellat / Ahmet Mithat Efendi Ahmet Mithat Efendi 28,00 ₺
Chef Mustafa Kutlu 21,00 ₺
Coğrafyadan Vatana Remzi Oğuz Arık 45,00 ₺
Copernicusçu İlk Bildirim C. Cengiz Çevik 14,00 ₺
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı İnci Enginün 48,00 ₺
Cumhuriyet İdeolojisinin Nakşibendilik Tasavvuru Fatih M. Şeker 24,00 ₺
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele
Olarak İslam Cilt 1
İsmail Kara 44,00 ₺
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele
Olarak İslâm Cilt 2
İsmail Kara 58,00 ₺
Çağdaş Küresel Medeniyet Ş. Teoman Duralı 28,00 ₺
Çağdaş Türk Hikayesinde Semantik Yapı Sarah Moment Atiş 11,00 ₺
Çağdaş Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Eleştiri Yazıları Fırat Mollaer 11,00 ₺
Çamlıhemşin Seyahatnamesi Murat Ümit Hiçyılmaz 90,00 ₺
Çayeli Beyazsu Köyünden İrfanoğlu İsmail Efendi'nin
Hatıraları Sarıkamış, Esaret ve Sonrası
Haz. Ahmet Rıza İrfanoğlu 35,00 ₺
Çayeli’nden Oyani / 1835 Arhavi-Hopa-
Fındıklı Nüfus Kayıtları
İsmail Kara 42,00 ₺
Çıkmaz Sokak & Erzurum Şiirleri ve Bazı Hatıralar M. Şadi Tanşu 9,00 ₺
Çicek Olmayan Çicek / Klasik Çin Şiiri Bai Juyi 9,00 ₺
Çocuk Melekat-ı Uzviye Ve Ruhiyesi Ahmet Mithat Efendi 16,00 ₺
D'Aramon Seyahatnamesi Jean Chesneau 11,00 ₺
Darülfünun ve Darüşşifa Hüsrev Hatemi 16,00 ₺
David Hume ve Din Felsefesi Mustafa Çevik 25,00 ₺
Dede Garkın ve Emirci Sultan / Ortaçağ Anadolusu’nda
İki Büyük Yerleşimci/Kolonizatör Derviş
Ahmet Yaşar Ocak 36,00 ₺
Değişim Sancısı Eric Hoffer 13,00 ₺
Dekorlar Kaldı Geride Hüsrev Hatemi 17,00 ₺
Dem Bu Demdir Mustafa Kutlu 24,00 ₺
Denemeler 1 Michel de Montaigne 20,00 ₺
Depresyon Hırkası Nurcan Toprak 12,00 ₺
Dergah Yazıları Güldestesi Kolektif 30,00 ₺
Dersaadet'in Kileri Gökçen Coşkun Albayrak 38,00 ₺
Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı Mustafa Kara 65,00 ₺
Devlet Felsefesi Eleştiriler ve Öngörüler Ayhan Bıçak 38,00 ₺
Dil ve Ahlâk Hakan Poyraz 27,00 ₺
Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk
Düşüncesinin Meseleleri
İsmail Kara 52,00 ₺
Dini Tecrübe ve Mistisizm Abdüllatif Tüzer 35,00 ₺
Divan Edebiyatı Agah Sırrı Levend 60,00 ₺
Divançe Mustafa Nazmi 27,00 ₺
Doğu Asya Tarihi Çin - Japonya - Kore
Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla Kadar
Charles Holcombe 48,00 ₺
Doğu Karadenizde Bir Aile Hacıalibeyzadeler İlker Şevketbeyoğlu 55,00 ₺
Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta'arruf Kelabazi 28,00 ₺
Dört Kapı Kırk Eşik Süleyman Uludağ 30,00 ₺
Dr. H. Tahsin Tola / Halka ve
Senirkent’e Adanmış Bir Ömür
Ömer Özcan 25,00 ₺
Durub-ı Emsal-i Osmaniye:
Şinasi Hikemiyatının Ahkamı
Ahmed Mithat Efendi 12,00 ₺
Dünden Bugüne Pontus Macerası Hadiye Yılmaz 36,00 ₺
Dünyada Laiklik Jean Bauberot 12,00 ₺
Dünyanın Rengi Atakan Yavuz 8,00 ₺
Ebedi Dönüş Miti Mircea Eliade 18,00 ₺
Edebiyat Dersleri Ahmet Hamdi Tanpınar 30,00 ₺
Edebiyat Tarihi ve Tenkit Bilge Ercilasun 52,00 ₺
Edebiyat Tarihi Yazıları İsmail E. Erünsal 60,00 ₺
Edebiyat Teorisi Rene Wellek 42,00 ₺
Edebiyat Üzerine Makaleler Ahmet Hamdi Tanpınar 60,00 ₺
Edebiyat ve Edebi Eser Üzerine Orhan Okay 30,00 ₺
Edebiyat Yazıları 1 Ahmet Mithat Efendi
(Haz. H. Harika Durgun-Fazıl Gökçek)
32,00 ₺
Edebiyat Yazıları 2 Ahmet Mithat Efendi
(Haz. H. Harika Durgun-Fazıl Gökçek)
40,00 ₺
Edebiyatçılar Çevremde Halit Fahri Ozansoy 28,00 ₺
Edebiyatçılar Geçiyor Halit Fahri Ozansoy 26,00 ₺
Edebiyatımız 1 - Edebiyat Tarih İlişkisi Sema Uğurcan 42,00 ₺
Edebiyatımız 2 - Yazarlar, Meseleler Sema Uğurcan 50,00 ₺
Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken Mehmet Kaplan 26,00 ₺
Edebiyatımızın İçinden Mehmet Kaplan 32,00 ₺
Edebiyatın Kıyılarında Hüsrev Hatemi 27,00 ₺
Edebiyatta 50. Yıl 2018 Mustafa Kutlu Ajandası Haz. Salih Zengin 12,00 ₺
En-Necât Felsefenin Temel Konuları Çev. Kübra Şenel 35,00 ₺
Eriyen Mumlar Düz Yazılar 1 Hüsrev Hatemi 25,00 ₺
Erzurum Belediyesi Tarihi 1 Murat Küçükuğurlu 34,00 ₺
Erzurum Belediyesi Tarihi 2 Murat Küçükuğurlu 37,00 ₺
Erzurum Efsaneleri Bilge Seyidoğlu 27,00 ₺
Erzurum Fıkraları Mehmet Zeki Kılıç 19,00 ₺
Erzurum Kitabı Muammer Çelik 38,00 ₺
Erzurum Kongresi ve 1. BMM'de
Erzurum Milletvekilleri
Muzaffer Taşyürek 24,00 ₺
Erzurum Masalları Bilge Seyidoğlu 34,00 ₺
Erzurum Şairleri Hasan Ali Kasır 49,00 ₺
Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat Ünver Günay 18,00 ₺
Erzurum Yazıları M. Çetin Baydar 22,00 ₺
Erzurum'da Ramazan H. Ömer Özden 18,00 ₺
Erzurum'da Ziraat Kültürü M. Sıtkı Aras 10,00 ₺
Erzurumdan'dan Güzel Hatıralar Erdal Güzel 25,00 ₺
Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş Muammer Çelik 43,00 ₺
Erzurumlu Sıtkı Bey Komisyon 13,00 ₺
Erzurumlu Şair Hazık Hüseyin Güfta 24,00 ₺
Erzurumlu Yeşilzade Mehmed Salih Efendi Ömer Hakan Özalp 22,00 ₺
Erzurum'un Kara Günleri Erzurumlu Tellibeyzade
Hacı Faruk Efendi
26,00 ₺
Erzurum'un Manevi Mimarları M. Sıtkı Aras 24,00 ₺
Eser-i Aşk Şeyh Gâlib Hakkında
Makaleler ve Bibliyografya
Hanife Koncu-Müjgân Çakır-
Leyla Alptekin Sarıoğlu
52,00 ₺
Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir Sezai Coşkun 52,00 ₺
Eski İstanbul Ramazanları / Bütün Âdetleri,
Eğlenceleri, Hatıraları, Fıkraları
Halit Fahri Ozansoy 12,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz Haluk İpekten 38,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Tarihi Ahmet Atilla Şentürk 60,00 ₺
Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri Ahmet Atilla Şentürk 32,00 ₺
Eski Türklerde Yazı Kâğıt Kitap ve Kâğıt Damgaları Şinasi Tekin 19,00 ₺
Eşref Bütün Eserleri Ömer Faruk Huyugüzel 58,00 ₺
Evren Tasavvuru Ayhan Bıçak 39,00 ₺
Fatma Aliye Hanım yahut Bir Muharrire-i
Osmaniyenin Neşeti
Ahmet Mithat Efendi 9,00 ₺
Felatun Bey ile Rakım Efendi Ahmed Mithad Efendi 14,00 ₺
Felsefe - Bilim Nedir Şaban Teoman Duralı 23,00 ₺
Felsefe / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 14,00 ₺
Felsefe-Bilimin Doğuşu Ş. Teoman Duralı 24,00 ₺
Felsefe-Din İlişkileri İbn Rüşd 24,00 ₺
Felsefenin Kuruluşu Ayhan Bıçak 40,00 ₺
Felsefenin Yapısı ve Sorunları Ayhan Bıçak 38,00 ₺
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu Bir Muhalifin
Edebi ve Sosyal Yazıları
Alev Sınar Uğurlu 24,00 ₺
Fıkra Tadında Haberler Haldun Narmanlıoğlu 17,00 ₺
Fındıklı Seyahatnamesi /
Fındıklı'dan Viçe'ye Yolculuk
Murat Ümit Hiçyılmaz 16,00 ₺
Film Defteri Necip Tosun 33,00 ₺
Fragmanlar Testimonia Fragmenta Herakleitos 25,00 ₺
Frankfurt Seyahatnamesi / Mektuplar /
Mülakatlar / Bütün Eserleri
Ahmet Haşim 22,00 ₺
Fransa Sefâretnâmesi Yirmisekiz Çelebi Mehmed
Efendi (Haz. Abdullah Uçman)
49,00 ₺
Geydim Hırkayı & Safer Efendi'nin Sohbetleri Adalet Çakır 29,00 ₺
Gılgamış Destanı Kolektif 10,00 ₺
Gitanjali İlahiler Rabindranath Tagore 10,00 ₺
Göğe Giden Kervanlar Hüsrev Hatemi 16,00 ₺
Gönül Çalab'ın Tahtı /
Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü
Nurettin Albayrak 48,00 ₺
Gönül Mektupları Mustafa Kara 38,00 ₺
Göz Gördü Gönül Sevdi Mehmet Sılay 30,00 ₺
Gurabahane-i Laklakan Diğer Yazıları Ahmet Haşim 32,00 ₺
Gülme Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme Henri Bergson 12,00 ₺
Gümüşhanevi Halifelerinden Şeyh Osman
Niyazi Efendi ve Güneyce - Rize'deki Tekkesi
İsmail Kara 10,00 ₺
Güneyce-Rize Sözlüğü 2. Baskı İsmail Kara 70,00 ₺
Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa Zeynep Kerman 42,00 ₺
Güzel Erzurum Erdal Güzel 32,00 ₺
Hakikat Bilgisi Keşfu'l-Mahcub Süleyman Uludağ 50,00 ₺
Halide Edip Adıvar'ın Eserlerinde
Doğu ve Batı Meselesi
İnci Enginün 52,00 ₺
Halkçılık Köycülük sosyalizm /
2. Meşrutiyet Basınında
Arda Odabaşı 40,00 ₺
Hanya / Girit Mevlevihanesi İsmail Kara 21,00 ₺
Hareket Dergisi 2 Cilt Takım (Özel Baskı ) Kollektif 240,00 ₺
Hatıra Defteri / Süleyman Necati Güneri Süleyman Necati Güneri 10,00 ₺
Hayal Ve Hakikat Ahmet Mithat Efendi
Fatma Aliye Hanım
8,00 ₺
Hayat Güzeldir Mustafa Kutlu 16,00 ₺
Hayata Sûfî Gözüyle Bakmak İnsan-İslâm-İrfan Süleyman Uludağ 49,00 ₺
Hayatın Anatomisi Ş. Teoman Duralı 62,00 ₺
Heidegger’in Geç Dönem Felsefesi Julian Young 19,00 ₺
Heidegger’in Kulübesi Adam Sharr 22,00 ₺
Hep Aynı Boşluk / Denemeler Mektuplar Röportajlar Ahmet Hamdi Tanpınar 48,00 ₺
Herakleıtos'un Oyunu güvenç Şar Erdal Yıldız 28,00 ₺
Hermeneutik Ve Edebiyat Metin Toprak 29,00 ₺
Hesap Günü Mustafa Kutlu 15,00 ₺
Hikâye Halit Ziya Uşaklıgil
(Haz. Gülden Vicir)
9,00 ₺
Hikaye İncelemeleri Alpay Doğan Yıldız 16,00 ₺
Hikaye Tahlilleri Mehmet Kaplan 46,00 ₺
Hikayeler / Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar 34,00 ₺
Hikmet-i Peder Ahmed Mithat Efendi 12,00 ₺
Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar 39,00 ₺
Huzursuz Bacak Mustafa Kutlu 17,00 ₺
Hükümdar Niccolo Machiavelli 12,00 ₺
Hürriyet ve İtilaf Fırkası 2. Meşrutiyet
Devrinde İttihat ve Terakki'ye Karşı Çıkanlar
Ali Birinci 38,00 ₺
Hüseyin Efendi Ve Karadere/Rize Medresesi İshak Güven Güvelioğlu 9,00 ₺
Hüsn ü Aşk Şeyh Galib 40,00 ₺
Hüsrev Hatemi Kitabı Kolektif 25,00 ₺
Hüsrev Hatemi'den Duyduklarımız Nevhayat Tulay Gouwy 10,00 ₺
Hüsrev ü Şirin Ahmet Hamdi Tanpınar
(Haz. Mustafa Koç-Şaban Özdemir)
12,00 ₺
Hüzün ve Tesadüf Mustafa Kutlu 10,00 ₺
Islahat Siyaset Tarikat Muharrem Varol 38,00 ₺
İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabi Mustafa Kara 17,00 ₺
İbn-i Haldun Üzerine Araştırmalar Süleyman Uludağ 38,00 ₺
İbn Sina-Descartes Metafiziği Ömer Özden 22,00 ₺
İffet Hüseyin Rahmi Gürpınar
(Haz. Enis Tombul)
14,00 ₺
İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit Bilge Ercilasun 49,00 ₺
İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-1918
Yapısal ve Tematik İnceleme
Osman Gündüz 60,00 ₺
İkiz Hayaletler Hakkı Özdemir 12,00 ₺
İl, Dil, Din Üzerine Hüsrev Hatemi 10,00 ₺
İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz & Şerh ve
Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not
İsmail Kara 25,00 ₺
İlk Dönem Türk Hikayelerinde Anlatıcılar Tipolojisi Yavuz Demir 10,00 ₺
İlmihal yahut Arzuhal Mustafa Kutlu 17,00 ₺
İnci Enginün Kitabı Kolektif 30,00 ₺
İrade Hareket İsyan Mehmet Birgül 48,00 ₺
İradenin Davası / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 23,00 ₺
İran'a ve Turan'a Seyahat Süleyman Uludağ 24,00 ₺
İslam Düşüncesinin Yapısı Selef,
Kelam, Tasavvuf, Felsefe
Süleyman Uludağ 23,00 ₺
İslam Felsefesinin Kaynakları Y. Kumeyr 15,00 ₺
İslam İktisadına Giriş Ahmet Tabakoğlu 55,00 ₺
İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri Özlem Bağdatlı 35,00 ₺
İslam Siyaset İlişkileri Süleyman Uludağ 20,00 ₺
İslam Siyaset Üslubu İbnu'l Mukaffa 14,00 ₺
İslam ve İnsan / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 21,00 ₺
İslâm ve Musiki / İslâm Açısından Musiki ve Sema Süleyman Uludağ 33,00 ₺
İslamcıların Siyasi Görüşleri 1 İsmail Kara 26,00 ₺
İslam'da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış Süleyman Uludağ 32,00 ₺
İslâm'da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler Süleyman Uludağ 32,00 ₺
İslam'da İrşad Süleyman Uludağ 28,00 ₺
İslam'da Müsamaha & Faysalü't-Tefrika
Beyne'l-İslam Ve'z-Zendeka
İmam Gazali 10,00 ₺
İslamiyet ve Pozitivizm Auguste Comte 9,00 ₺
İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru Fatih M. Şeker 32,00 ₺
İsmet Özel & Şiire Damıtılmış Hayat İbrahim Tüzer 44,00 ₺
İstanbul'da Bir Konak ve Yeni Kadınlar Grace Ellison 15,00 ₺
İstanbul'da Bir Ramazan Cenab Şahabeddin 25,00 ₺
İstanbul'dan Mektuplar 1909 - 1912 Maurice Baring 10,00 ₺
İstanbul'un Saltanatlı Günleri /
On Dokuzuncu Asır Biterken
Georgina Adelaide Müller 14,00 ₺
İsyan Ahlakı / Notlu Nurettin Topçu
Tercümesi ve Eski Harfli Orijinali
Nurettin Topçu 44,00 ₺
İsyan Ahlakı / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 22,00 ₺
İştikakçının Köşesi / Türk Dilinde Kelimelerin
ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler
Şinasi Tekin 28,00 ₺
İyiler Ölmez Mustafa Kutlu 15,00 ₺
Kabe Yollarında / Surre Alayı Hatıraları Ahmet Salahaddin Bey 19,00 ₺
Kadimle Cedit Arasında Musa Carullah Ahmet Kanlıdere 20,00 ₺
Kafesin Ardındaki Türk Kadını /
Türk Kadınının Hayat Hikâyesi
Hester Donaldson Jenkins 14,00 ₺
Kafkas Ahmet Mithat Efendi 29,00 ₺
Kafkas Cephesi'nin I. Dünya Savaşı'ndaki
Lojistik Desteği
Tuncay Öğün 38,00 ₺
Kağıt Medeniyeti M. Orhan Okay 17,00 ₺
Kahve Yanında Bir Lokum Haz. Emine Gürsoy Naskali-
Salih Mehmet Arçın
30,00 ₺
Kamburlar, Kaçaklar ve Kurbağalar Sinem Torun 9,00 ₺
Kanun-i Kadimin Peşinde - Osmanlı'da
Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları
Mehmet Öz 22,00 ₺
Kapıları Açmak Mustafa Kutlu 17,00 ₺
Kar Makamı Mukadder Gemici 12,00 ₺
Karabibik ve Diğer Hikâyeler /
Nabizade Nazım’ın Bütün Hikâyeleri Bir Arada…
Nabizade Nazım 24,00 ₺
Karacaoğlan & Hayatı ve Bütün Şiirleri Mustafa Necati Karaer 32,00 ₺
Karl Jaspers'in Siyaset Felsefesi Hasan Çiçek 22,00 ₺
Karlar Altında Nevbahar İhsan Safi 20,00 ₺
Kartpostalların Fısıldadıkları Oğuz Karakartal 10,00 ₺
Katakofti / Sekizli Muamma Hikâye Gökdemir İhsan 10,00 ₺
Katip Çelebi Mizanül'l-Hakk Fi
İhtiyari'l-Ehakk İhtilaf İçinde İtidal
Katip Çelebi 20,00 ₺
Kelam İlmi ve İslam Akaidi Şerhu'l-Akaid Taftazani 38,00 ₺
Kelimeler Kitabı Hüsrev Hatemi 14,00 ₺
Kemal Tahirle Birlikte Halit Refiğ 15,00 ₺
Kemal'le İhtimal / Namık Kemal'in
Şiirine Tersten Bakmak
M. Kayahan Özgül 12,00 ₺
Kırık Hayatlar Halit Ziya Uşaklıgil 22,00 ₺
Kırk Yıl Sonra Dün Gibi Nurettin Topçu Muzaffer Civelek 15,00 ₺
Kıssadan Hisse Ahmet Mithat Efendi 12,00 ₺
Koca Sinan Halit Refiğ 12,00 ₺
Köyde Mimari Doğu Karadeniz Orhan Özgüner 34,00 ₺
Kratylos 1. Cilt: Giriş Metin Çeviri Ve Dizinler Platon 20,00 ₺
Kratylos’a Yorumlar Kratylos 2. Cilt:
Physis-Nomos Karşıtlığı
Erman Gören 32,00 ₺
Kur'an İlimleri ve Kur'an-ı Kerim Tarihi Abdurrahman Çetin 38,00 ₺
Kur'an Tercümesi Cilt 1 Metin Ahmet Topaloğlu 42,00 ₺
Kur'an Tercümesi Cilt 2 Sözlük Ahmet Topaloğlu 42,00 ₺
Kurmaca Alıştırmaları Gökdemir İhsan 12,00 ₺
Kuşeyri Risalesi / Tasavvuf İlmine Dair Abdulkerim Kuşeyri 50,00 ₺
Kuş Dili Emine Gürsoy Naskali 45,00 ₺
Kuşlar ve Zaman Hüsrev Hatemi 18,00 ₺
Kutadgubilig Türkçenin Felsefe - Bilim Sözlüğü Ş. Teoman Duralı 46,00 ₺
Kutuz Hoca'nın Hatıraları İsmail Kara 35,00 ₺
Küllerinden Doğan Anka Fazıl Gökçek 23,00 ₺
Külliyat-ı Asâr ve İhtisasat Süleyman Paşa-Zade
Sami Bey
35,00 ₺
Külliyâtı Hazreti Hüdâyî Aziz Mahmud Hüdâyî Muzaffer Ergür Adalet Çakır 17,00 ₺
Kültür ve Dil Mehmet Kaplan 20,00 ₺
Kültür ve Medeniyet / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 23,00 ₺
Kültürümüzde Taş Emine Gürsoy Naskali 40,00 ₺
Küresel Açlık Sorunu ve Sosyal Adalet Aysel Doğan 15,00 ₺
Leyla vü Mecnun Fuzuli 45,00 ₺
Liberal Muhafazakarlık Karşısında Nurettin Topçu Fırat Mollaer 24,00 ₺
Mahcubiyet Öyküleri Ersin Yılmaz 12,00 ₺
Mahmut Vehbi Efendi Selman Demir 10,00 ₺
Mahur Beste Ahmet Hamdi Tanpınar 16,00 ₺
Mahya Müslüman İstanbula Mahsus Bir Gelenek İsmail Kara 45,00 ₺
Mai ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgil 20,00 ₺
Malta Afganistan ve İran hatıraları /
Mehmet Ubeydullah Efendi'nin
Ömer Hakan Özalp 26,00 ₺
Mantık / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 10,00 ₺
Masumiyet Daima Eda Tezcan 10,00 ₺
Mâşî-zâde Fikrî Çelebi ve Ebkâr-ı Efkâr'ı
On Altıncı Yüzyıldan Sıradışı Bir Aşk Hikâyesi
Ali Emre Özyıldırım 50,00 ₺
Mavi Kuş Mustafa Kutlu 20,00 ₺
Mehmed Akif / Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam M. Orhan Okay 21,00 ₺
Mehmed Ubeydullah Efendi Ömer Hakan Özalp 35,00 ₺
Mehmet Akif / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 11,00 ₺
Mehmet Akif'in Şiir Dünyası Fazıl Gökçek 29,00 ₺
Mehmet Kaplan Hayatı ve Eserleri Zeynep Kerman 13,00 ₺
Meleğin Gölgesi Mustafa Başpınar 10,00 ₺
Menekşeli Mektup Mustafa Kutlu 15,00 ₺
Merhamet Arthur Schopenhauer 15,00 ₺
Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım
Hüseyin Kazım Kadri
Hüseyin Kazım Kadri 43,00 ₺
Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri Mustafa Kara 60,00 ₺
Metres Hüseyin Rahmi Gürpınar 35,00 ₺
Mevlid Süleyman Çelebi 20,00 ₺
Mısır'da Bektaşilik Salih Çift 28,00 ₺
Mızraklı İlmihal İsmail Kara 24,00 ₺
Millet Mistikleri / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 15,00 ₺
Milli Mücadele'de Erzurum Cevat Dursunoğlu 25,00 ₺
Milli Sinema İ. Arda Odabaşı 19,00 ₺
Mini Mini Mektepli Hanım Kızlara Nabizade Nazım 12,00 ₺
Mizan'ül Hak   20,00 ₺
Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller Bilge Seyidoğlu 11,00 ₺
Modernleşme Devrinde İlmiye Fatih M. Şeker 16,00 ₺
Muhafazakarlığın İki Yüzü Fırat Mollaer 20,00 ₺
Muhammed Abduh'un Dini ve Siyasi Görüşleri Mehmet Zeki İşcan 35,00 ₺
Mukaddime Tek Cilt İbni Haldun 70,00 ₺
Mukayeseli Edebiyat İnci Enginün 40,00 ₺
Müderris ve Hukukçu Rizeli Hafız Kasım Efendi /
II. Meşrutiyet Dönemi Hukuk Eğitiminde Üslup Arayışları
Hafız Kasım Efendi 20,00 ₺
Mükemmelliğe Giden Yol Dhammapada 9,00 ₺
Münif Paşa / XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği M. Kayahan Özgül 30,00 ₺
Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak İsmail Kara 50,00 ₺
Müşahedat Ahmet Midhat Efendi 30,00 ₺
Müzik, Kültür, Dil Cinuçen Tanrıkorur 34,00 ₺
Naim Hoca / Halk Adamı Din Adamı H. Ömer Özden 22,00 ₺
Necip Fazıl / Sıcak Yarada Kezzap M. Orhan Okay 22,00 ₺
Nemide Halit Ziya Uşaklıgil 19,00 ₺
Nesillerin Ruhu Mehmet Kaplan 20,00 ₺
Nimetşinas Hüseyin Rahmi Gürpınar
(Haz. Ülkü Akçay)
18,50 ₺
Niyazi-i Mısri'nin Hatıraları Niyazi-i Mısri 35,00 ₺
Niyazi-i Mısri'nin İzinde Bir Ömür Seyahat Şeyh Mehmed Şemseddin
Mısri
27,00 ₺
Nuh'un Kızı Mukadder Gemici 11,00 ₺
Nur Mustafa Kutlu 20,00 ₺
Nurettin Topçu Hayatı ve Bibliyografyası İsmail Kara 25,00 ₺
Nurettin Topçu'da Ahlak Felsefesi Hüseyin Karaman 10,00 ₺
Omurgasızlaştırılmış Türklük Ş. Teoman Duralı 19,00 ₺
On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi Ahmet Hamdi Tanpınar 65,00 ₺
Orhan Okay Kitabı Kolektif 22,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri - Edebiyat 1 M. İhsan Kara 26,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri - Edebiyat 2 M. İhsan Kara 24,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri - Kültür M. İhsan Kara 28,00 ₺
Orta Sayfa Sohbetleri - Sanat M. İhsan Kara 24,00 ₺
Osmanlı Dönemi Türk Musikisi Cinuçen Tanrıkorur 24,00 ₺
Osmanlı Entelektüel Geleneği Fatih M. Şeker 48,00 ₺
Osmanlı Gayrinizami Harp Doktrini Yüzbaşı Ömer Fevzi Bey 15,00 ₺
Osmanlı İslam Tasavvuru Fatih M. Şeker 52,00 ₺
Osmanlı İstihbarat Ağı ve Rusların Kafkasyayı istilası Ahmet Yüksel 35,00 ₺
Osmanlı İzmir'inde İthalat & İzmir
Efrenç Gümrüğü (1818-1838)
A. Mesud Küçükkalay 18,00 ₺
Osmanlı Mâlî Tarihi Ahmet Tabakoğlu 70,00 ₺
Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar Lucy M. J. Garnett 15,00 ₺
Osmanlıda İki Amerikalı Misyoner Ayşe aksu 48,00 ₺
Osmanlıda Modern İktisadın İzinde 1.cilt Sakızlı Ohannes Efendi 33,00 ₺
Osmanlıda Modern İktisadın İzinde 2.cilt Musa Akyiğitzade 30,00 ₺
Osmanlıdan Cumhuriyete Sufi Geleneği Taşıyıcıları Rüya Kılıç 12,00 ₺
Osmanlılar ve Vehhabilik Fatih M. Şeker 18,00 ₺
Ömer Seyfettin Hikayeler 1 Ömer Seyfettin 25,00 ₺
Ömer Seyfettin Hikayeler 2 Ömer Seyfettin 25,00 ₺
Ömer Seyfettin Hikayeler 3 Ömer Seyfettin 25,00 ₺
Ömer Seyfettin Hikayeler 4 Ömer Seyfettin 25,00 ₺
Ömer Seyfettin Makaleler 1 Ömer Seyfettin 25,00 ₺
Ömer Seyfettin Makaleler 2, Tercümeler Ömer Seyfettin 25,00 ₺
Ömer Seyfettin Şiirler, Mensur Şiirler,
Fıkralar, Hatıralar, Mektuplar
Hülya Argunşah 25,00 ₺
Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan Mehmed Şükrü Efendi 17,00 ₺
Parçası Benden Sibel Eraslan 14,00 ₺
Peder Olmak Sanatı Ahmet Mithat Efendi 10,00 ₺
Poetika Dersleri M. Orhan Okay 19,00 ₺
Pol Molla'nın Hikâyesi Charles Mollette
(Çev. Musa Doğan)
23,00 ₺
Popüler Türk Romanları Alpay Doğan Yıldız 20,00 ₺
Prag Ekolü'nün Yapısalcı Poetikası ve
Geçirdiği Dönüşüm
Ondrej Sladek 26,00 ₺
Psikoloji / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 20,00 ₺
Puşkin Erzurum'da Halit Refiğ 10,00 ₺
Reha / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 15,00 ₺
Rıza Tevfik'in Sanat ve Düşünce Dünyası Kolektif 48,00 ₺
Rızaeddin Bin Fahreddin Ömer Hakan Özalp 34,00 ₺
Rikalda yahut Amerika’da Vahşet Âlemi Ahmet Mithat Efendi 30,00 ₺
Rize Bibliyografyası İshak Güven Güvelioğlu 18,00 ₺
Rize Defteri 1 İsmail Kara 55,00 ₺
Rize Defteri 2 İsmail Kara 60,00 ₺
Rize Defteri 3 İsmail Kara 55,00 ₺
Rize Müftülerinden Yusuf Karali Hoca İsmail Kara 7,00 ₺
Rize Şer'iyye Sicilleri 1 Ümit Erkan 38,00 ₺
Rize Şer'iyye Sicilleri 2 Arzu Pehlevan Yıldız 45,00 ₺
Rize'de Tasavvuf Kültürü /
Tarikatlar Tekkeler Şeyhler
İshak Güven Güvelioğlu-
Yasemin Baki 
13,00 ₺
Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür Cyrus Hamlin 43,00 ₺
Robert Kolej'in İzinde Ayşe Aksu 45,00 ₺
Robert Kolej'in Kızları Hester Donaldson Jenkins  26,00 ₺
Roman ve Öyküde Zaman Seçil Dumantepe 35,00 ₺
Rübabı Şikeste Tevfik Fikret Tevfik Fikret 23,00 ₺
Rüzgarlı Pazar Mustafa Kutlu 17,00 ₺
Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar 38,00 ₺
Sadık Bir Muhalif Şemsettin Şeker 38,00 ₺
Sadullah Paşa Yahud Mezardan Nida Mehmed Galib Bey 15,00 ₺
Safahat (7 Kitap Takım) Mehmet Akif Ersoy 45,00 ₺
Safahat / Orijinal Metin -
Sadeleştirilmiş Metin Notlar
Mehmet Akif Ersoy 40,00 ₺
Sahnenin Dışındakiler Ahmet Hamdi Tanpınar 36,00 ₺
Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap Ahmet Mithat Efendi 11,00 ₺
Sami Paşazade Sezayi ve Eserleri Güler Güven 24,00 ₺
Sanat ve Edebiyat Yazıları Orhan Okay 28,00 ₺
Sanat ve Estetik Yazıları Rıza Tevfik Bölükbaşı
(Haz. Abdullah Uçman)
25,00 ₺
Sanattan Hakikate Erdal Yıldız 37,00 ₺
Saray ve Mûsikî Selman Benlioğlu 27,00 ₺
Sayyadane Bir Cevelan Ahmet Mithat Efendi 12,00 ₺
Saz u Söz Arasında Cinuçen Tanrıkorur 40,00 ₺
Schopenhauer'in Hikmet-i Cedidesi Ahmet Mithat Efendi 10,00 ₺
Selahattin Enis'in Romanlarında Osmanlı
İmparatorluğu'nun Son Yıllarına Bir Bakış
Nur Gürani Arslan 18,00 ₺
Selçuklu Türklerinin İslam Tasavvuru Fatih M. Şeker 55,00 ₺
Senaryo Bülent Oran İbrahim Türk 34,00 ₺
Sevgi ve İlim Mehmet Kaplan 25,00 ₺
Sevincini Bulmak Ayhan Yücel 10,00 ₺
Sır Mustafa Kutlu 10,00 ₺
Sıradışı Bir Ödül Bir Töreni Mustafa Kutlu 15,00 ₺
Silik Fotoğraflar Portreler M. Orhan Okay 30,00 ₺
Sivil İtaatsizlik Yürüyüş Henry Davıd Thoreau 10,00 ₺
Siyaset es-Siyasetü'ş - Şeriyye İbn Teymiye 15,00 ₺
Siyaset Felsefesi Luc Ferry Alain Renault 55,00 ₺
Siyaset Üzerine Konuşmalar Niccolo Machiavelli 35,00 ₺
Siyaset ve Tasavvuf / Osmanlı Siyasi
Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri
Özkan Öztürk 54,00 ₺
Siyasetname (Siyeru'l-mülük) Nizamülmülk 22,00 ₺
Siyasî Yazılar, Konuşmalar ve Türkiye Köylü Partisi Remzi Oğuz Arık 22,00 ₺
Sofislerin Çalışma Kitabı: Dissoi Logoi Çev. Güvenç Şar 15,00 ₺
Sofistik Düşüncenin Arka Planı:
Dissoi Logoi Üzerine Yorumlar
Güvenç Şar 30,00 ₺
Son Sultanların İstanbul'unda Mary Mills Patrick 33,00 ₺
Sorun Nedir Ş. Teoman Duralı 46,00 ₺
Sosyoloji / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 20,00 ₺
Sömürgeciliğin Dünya Modeli J. M. Blaut 33,00 ₺
Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi Frank A. Stone 45,00 ₺
Sözü Dilde Hayali Gözde İsmail Kara 30,00 ₺
Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar Menderes Coşkun 29,00 ₺
Sözün Güzeli Erzurum Erdal Güzel 26,00 ₺
Suat'ın Mektubu Ahmet Hamdi Tanpınar
(Haz. Handan İnci)
15,00 ₺
Sultan Abdülhamit Devri Hatıraları
ve Saray İdaresi
Örikağasızade Hasan Sırrı 24,00 ₺
Sultan Abdülhamit Devrinde
İstanbul'da Gördüklerim
Dorina L. Neave 17,00 ₺
Suriye'de İşgal ve Direniş Hadiye Yılmaz 22,00 ₺
Süleyman Uludağ Kitabı Mustafa Kara 30,00 ₺
Şark Cephesi'nden Kore'ye Bir Türk Generali /
Tahsin Yazıcı'nın Askerlik Serüveni
Erhan Çifci 27,00 ₺
Şarkısızın Şarkısı Alper Gencer 20,00 ₺
Şehir Mektupları Mustafa Kutlu 26,00 ₺
Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye İsmail Kara 32,00 ₺
Şeytankaya Tılsımı Ahmet Mithat Efendi 10,00 ₺
Şiir Daima Şiir Şerife Çağın 58,00 ₺
Şiir Tahlilleri 1 Tanzimat'tan Cumhuriyete Mehmet Kaplan 25,00 ₺
Şiir Tahlilleri-2 (Cumhuriyet Devri Türk Şiiri) Mehmet Kaplan 50,00 ₺
Şiirler / Hüsrev Hatemi Hüsrev Hatemi
Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri Henri Bergson 15,00 ₺
Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı Mustafa Kutlu 16,00 ₺
Tanpınardan Çeviriler Erol Gökşen 18,00 ₺
Tanpınar'dan Ders Notları Güler Güven 14,00 ₺
Tanpınardan Notlar Ahmet Miskioğlu 12,00 ₺
Tanpınar'ın Mektupları Ahmet Hamdi Tanpınar 33,00 ₺
Tanpınar'ın Şiir Dünyası Mehmet Kaplan 22,00 ₺
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye Sabahattin Çağın 12,00 ₺
Tanzimat Fikri ve Edebiyat / Siyasi Fikirlerin
Türk Romanına Yansıması
Şemsettin Şeker 30,00 ₺
Tapu Sicil Muhafızının Anıları Hüsrev Hatemi 33,00 ₺
Tarih Felsefesi Ayhan Bıçak 28,00 ₺
Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi Bilge Ercilasun 25,00 ₺
Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci Ayhan Bıçak 30,00 ₺
Tarih Uğrunda Ali Birinci 25,00 ₺
Tarih Yolunda (Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali) Ali Birinci 30,00 ₺
Tarihin Alacakaranlığında Ali Birinci 65,00 ₺
Tarihin Gölgesinde - Meşahir- i Meçhuleden Birkaç Zat Ali Birinci 48,00 ₺
Tarihin Hududunda Ali Birinci 29,00 ₺
Tarla Kuşunun Sesi Mustafa Kutlu 20,00 ₺
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi Mustafa Kara 30,00 ₺
Tasavvuf ve Tenkit Süleyman Uludağ 25,00 ₺
Tasavvufi Hayat Necmüddin Kübra 18,00 ₺
Tasavvufi Hikmetler Hikem-i Ataiyye Mustafa Kara 16,00 ₺
Tasavvufî Şiir Şerhleri Hüseyin Vassaf 25,00 ₺
Tasavvufta İnsan Meselesi İnsan-ı Kamil Azizüddin Nesefi 27,00 ₺
Tasavvufun Mahiyeti Şifau's-Sail İbn-i Haldun 24,00 ₺
Taşralı / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 30,00 ₺
Tefrik Etme Hazinesi 'Viveka Chudamini' Mehmet Ali Işım 12,00 ₺
Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri /
Rıza Tevfik'in Kaleminden
Rıza Tevfik Bölükbaşı 48,00 ₺
Tekkede Zaman Muharrem Varol 20,00 ₺
Tekkeler ve Zaviyeler Mustafa Kara 32,00 ₺
Telvihat Bir Osmanlı Şeyhinin Dilinden Tasavvuf Köstendilli Ali el-Halvetî 32,00 ₺
Temhîdât / Aşk ve Hakîkat Üzerine Konuşmalar Aynülkudât Hemedânî 24,00 ₺
Tevfik Fikret Devir, Şahsiyet, Eser Mehmet Kaplan 30,00 ₺
Tevhidin Sırları Muhammed İbn Münevver 42,00 ₺
Tirende Bir Keman Mustafa Kutlu 15,00 ₺
Toprak Ağalığından Sanayiciliğe & Osmanlı'dan
Cumhuriyet'e Kayserili Molu Ailesinin Hikayesi
Sait Molu 32,00 ₺
Topyekûn Harp Erich von Ludendorff 14,00 ₺
Tufandan Önce Mustafa Kutlu 20,00 ₺
Tümeller Bakış Açımı Değiştirmediğim Bir Giriş DM.Armstrong 20,00 ₺
Türk Dikkati Fatih M. Şeker 27,00 ₺
Türk Dini Düşüncesinin Teşekkül Devri Fatih Şeker 26,00 ₺
Türk Düşünce Tarihi Açısından Kutadgu Bilig Fatih M. Şeker 19,00 ₺
Türk Düşüncesi 1 - Kökenler Ayhan Bıçak 60,00 ₺
Türk Düşüncesi 2 Kaygılar Ayhan Bıçak 60,00 ₺
Türk Edebiyatı Tarihi Agah Sırrı Levend 65,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1 Mehmet Kaplan 56,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2 Mehmet Kaplan 48,00 ₺
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Mehmet Kaplan 22,00 ₺
Türk Entelektüel Tarihinin Teşekkül Devri Fatih M. Şeker 35,00 ₺
Türk Folklorunda Kesik Baş / Tarih-Folklor
İlişkisinden Bir Kesit
Ahmet Yaşar Ocak  15,00 ₺
Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları Ciltli Ahmet Bican Ercilasun 100,00 ₺
Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları Karton Kapak Ahmet Bican Ercilasun 80,00 ₺
Türk Modernleşmesi / Zihniyet İktisat Tarih Abdülkadir İlgen 36,00 ₺
Türk Muhafazakârlığında Bir Cevelan Fırat Mollaer 20,00 ₺
Türk Müzik Kimliği Cinuçen Tanrıkorur 30,00 ₺
Türk Roman ve Hikayesi Üzerine Bilge Ercilasun 54,00 ₺
Türk Roman ve Hikayesinde İkinci Dünya Savaşı Alev Sınar Çılgın 20,00 ₺
Türk Sanatı ve Arkeolojisi Yazıları Remzi Oğuz Arık 80,00 ₺
Türk Şiiri Üzerine Bilge Ercilasun 54,00 ₺
Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Mustafa Kara 60,00 ₺
Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi Fatih M. Şeker 43,00 ₺
Türkçede Shakespeare İnci Enginün 55,00 ₺
Türkiye İktisat Tarihi Ahmet Tabakoğlu 54,00 ₺
Türkiyede Din Eğitimi / Osmanlıdan Günümüze Mustafa Öcal 55,00 ₺
Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi 1 Metinler - Kişiler İsmail Kara 60,00 ₺
Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi 2: Metinler - Kişiler İsmail Kara 60,00 ₺
Türkiye'nin Maarif Davası / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 20,00 ₺
Türkler Arasında Verney Lovett Cameron 12,00 ₺
Türklerin Hayatı ve Adetleri Üzerine Bir İnceleme Giovan Antonio Menavino 15,00 ₺
Türkülerde Yaşayan Şehir Erzurum İsmail Bingöl 30,00 ₺
Uçsun Varsın Fatma Şengil Süzer 10,00 ₺
Udolf Hisarı Ahmet Mithat Efendi 45,00 ₺
Ulusal Sinema Kavgası Halit Refiğ 17,00 ₺
Upanişadlar / Hindu Kutsal Metinleri Cemil Kutlutürk 17,00 ₺
Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış Zeynep Kerman 20,00 ₺
Uygulamalı Osmanlı Türkçesi Menderes Coşkun 32,00 ₺
Uzun Hikaye Mustafa Kutlu 12,00 ₺
Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi Ahmet Atilla Şentürk 40,00 ₺
Üss-i İnkılap Ahmet Mithat Efendi 45,00 ₺
Ütopya Thomas More 14,00 ₺
Var Olmak / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 14,00 ₺
Varoluş Felsefesi / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 10,00 ₺
Vatan Yahut İnternet Mustafa Kutlu 25,00 ₺
Veysel Karani ve Üveysilik Ahmet Yaşar Ocak
Vitrinde Olmak Mustafa Kutlu 30,00 ₺
Ya Tahammül Ya Sefer Mustafa Kutlu 12,00 ₺
Yad-ı Mazi ve Hayatımın Tarihi Ahmet Muhtar Nasuhoğlu 24,00 ₺
Yahya Kemal Ahmet Hamdi Tanpınar 20,00 ₺
Yakup Şevki Karaalioğlu Erken
Göçmüş Rizeli Bir Tabip
Yusuf Kenan Karaalioğlu 9,00 ₺
Yaratıcı Tekâmül Henri Bergson 38,00 ₺
Yarınki Türkiye / Nurettin Topçu Nurettin Topçu 32,00 ₺
Yaşadığım Gibi Ahmet Hamdi Tanpınar 50,00 ₺
Yavaş Yavaş Aydınlanan Tanpınar Mehmet Kaplan 32,00 ₺
Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde Nicolas Tenzer 16,00 ₺
Yeni Eflâtunculuğun İslâm Felsefesine Yansımaları Cahid Şenel 26,00 ₺
Yeni İnsan ve Ulus Oluşumunda Roman Aşkı Hakkı Özdemir 13,00 ₺
Yeni Kitap Dergisinde On Yazar-On Mülakat Muharrem Dayanç 13,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları - 1 İnci Enginün 64,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları - 2 İnci Enginün 60,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları - 3 İnci Enginün 40,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları - 4 İnci Enginün 40,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri Zeynep Kerman 48,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 1 - Şiir İnci Enginün 40,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 2 - Hikaye İnci Enginün 50,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 3 - Nesir 1 Zeynep Kerman 50,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 3 - Nesir 2 Zeynep Kerman 50,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 4 -
Eser Tanıtma ve Önsözler
İnci Enginün 50,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri Seti (5 Kitap Takım) İnci Enginün 240,00 ₺
Yeni Türk Edebiyatı Tanzimattan Cumhuriyete İnci Enginün 65,00 ₺
Yeniçeriler Remizleri ve Mezar Taşları Necdet İşli, Mehmet Kökrek 36,00 ₺
Yenişehirli Avni Bey M. Kayahan Özgül 54,00 ₺
Yoksulluk İçimizde Mustafa Kutlu 10,00 ₺
Yoksulluk Kitabı Mustafa Kutlu 18,00 ₺
Yokuşa Akan Sular Mustafa Kutlu 10,00 ₺
Yolculuk Charles Merrill 25,00 ₺
Yozlaşmadan Uzlaşmak Hüsrev Hatemi 22,00 ₺
Yunus Bir Haber Verir ... Mehmet Kaplan 28,00 ₺
Yunus Emre Divanı Derleme 38,00 ₺
Zafer Yahut Hiç Mustafa Kutlu 19,00 ₺
Zaman ve Hafızanın Kıyısında Şerif Eskin 16,00 ₺
Zaman Zaman İçinde Roman Roman İçinde:
Müşahedat Bir Üstkurmaca Olarak Müşahedat
Yavuz Demir 9,00 ₺
Zamanın Behrinde Ramazan Hikâyeleri Necdet Subaşı 12,00 ₺
Zehra Nabizade Nazım 14,00 ₺
Zeynep Kerman Kitabı Handan İnci 20,00 ₺
Ziya Gökalp'in Tenkidi Hüseyin Kazım Kadri 15,00 ₺